◇Magic Evasion +2%


Items
◇Magic Evasion +2% [Crystas]
Magic evasion +2%
Magic Evasion +2%

Monsters
Canopica (Lv358)
Drop: Luminous Feather, Poison Feather, Down, ◇Magic Evasion +2%
Gerald Town Road - See Map

Canopica (Lv361)
Drop: Luminous Feather, Poison Feather, Down, ◇Magic Evasion +2%
Gerald Town Road - See Map


 


RPG Games


Useful Links